سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغات در پارسی بلاگ
برترین صدقه آن است که فرد مسلمان دانشی را فراگیرد، سپس آن را به برادر مسلمانش بیاموزد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]